Over mij

Sinds begin 2015 heb ik, Annemarie Mijnster, een eigen professionele adviespraktijk en ben ik werkzaam als loopbaancoach, trainer en docent. Mijn onderneming staat voor gedegen coaching, advies en begeleiding bij vragen op het gebied van werk, scholing en carrière. Vraagstukken die gaan over de ontwikkeling op het professionele en persoonlijke vlak.

Als adviseur, coach, trainer en docent zet ik mij in voor mensen, particulieren en bedrijven, vanuit mijn passie en missie om mensen te begeleiden en coachen bij hun groei en ontwikkeling tijdens verschillende fases in hun leven. Ik ben gedreven, persoonlijk en betrokken; met een open vizier, vanuit een zuivere intentie en met positief enthousiasme.

Ik ben jarenlang werkzaam geweest bij diverse soorten organisaties, zowel profit als non-profit, waaronder de overheid, in verschillende functies. Ik ken het bedrijfsproces door en door, waardoor ik goed in staat ben om mensen te begeleiden en ondersteunen bij hun ontwikkeling en allerlei vraagstukken rondom hun loopbaan.

Ik werk vanuit mijn praktijk in Rotterdam, maar ook op locatie, bij mensen thuis en bij bedrijven in de regio Rotterdam- Den Haag-Gorinchem-Woerden. Door deel te nemen aan intervisiesessies en opleidingen te volgen, ontwikkel ik mij verder als professional en blijf ik continue op de hoogte van de professionele ontwikkelingen en actualiteiten.

Niet alleen op het gebied van loopbaancoaching, maar ook als het gaat om persoonlijke ontwikkeling, het verbeteren van persoonlijke effectiviteit en rouwverwerking. Ik werk praktijkgericht, intuïtief, ben betrokken en realistisch. De afgelopen jaren heb ik mij eveneens toegelegd op het opleiden van (jong)volwassenen als professioneel erkend docent.

Coaching

Ieder mens heeft krachten, kwaliteiten en talenten in zich om een positieve groei en verandering door te kunnen maken. Soms zijn er levensfasen waarbij een coach kan helpen om de juiste koers te vinden. Het is een enorme stimulans om te zien dat mensen ontwikkelen en groeien, in hun kracht komen en zij zich weer zelfverzekerd en in balans voelen; plezier hervinden; betrokken bij hun werk en omgeving.

Loopbaanontwikkeling

Gedurende het traject loopbaanontwikkeling bied ik een programma wat geënt is op de neurologische niveaus. Uiteraard zullen andere methodieken hierbij toepasbaar blijken en worden gehanteerd. Gedurende acht tot tien sessies wordt, afhankelijk van eventuele aanvullende coachvragen, verdiepend richting gegeven aan de eerstvolgende goede stap in jouw loopbaan. Door middel van gesprekken, methodieken en opdrachten worden jouw drijfveren, competenties, kernkwaliteiten, vaardigheden en persoonlijkheid in kaart gebracht en wordt toegewerkt naar een persoonlijk profiel en een duidelijk beroepsprofiel. Parallel aan dit traject kan ook nog een persoonlijkheidstest en een beroepskeuzetest worden ingezet.

Geen mens is hetzelfde, daarom is maatwerk zo belangrijk. Tijdens het intakegesprek brengen we in kaart wat jouw wensen en coachvragen zijn ten aanzien van het coachingstraject en maken een coachingstraject voor jou wat passend is.

Outplacement

Investeren in een outplacementtraject is belangrijk voor het verkrijgen van een realistische, heldere focus. De kans op het vinden van een nieuwe, passende baan na ontslag of verlies van jouw baan door bijvoorbeeld een re-organisatie wordt door een outplacementtraject aanzienlijk verhoogd.

Het verliezen van je baan is een ingrijpende gebeurtenis. Belangrijk is om hier passend bij stil te staan; zodat je met meer zelfvertrouwen en zelfkennis de arbeidsmarkt op kan gaan. Verder is het belangrijk dat jouw kwaliteiten en vaardigheden in kaart worden gebracht, gelijk aan het loopbaanontwikkelingstraject. Heb je nog scholing nodig, ontwikkeling op het gebied van persoonlijke effectiviteit en weerbaarheid? Voel je je onzeker op sommige gebieden?

Bij outplacement leer je jouw positie op de arbeidsmarkt kennen en hoe deze arbeidsmarkt te benaderen. Tijdens het intakegesprek wordt een persoonlijk actieplan vastgesteld passend bij jouw situatie, waarbij verschillende onderdelen kunnen worden ingezet:

 • Acceptatie en motivatie
 • Loopbaan profiel / personal branding
 • Arbeidsmarkt actieplan
 • Ontwikkelpunten
 • Job hunting
 • Sollicitatie en presentatie

Bij een outplacementtraject is het budget bepalend. Aan de hand van jouw budget wordt een outplacementtraject vormgegeven; indachtig jouw wensen en coachvragen ten aanzien van het outplacementtraject, wat passend en realistisch is.

Geïnteresseerd en behoefte aan wat meer informatie over de inhoud en kosten van dit traject? Neem dan contact op.

Werkgevers

Bij vraagstukken over vitaliteit en begeleiding van werknemers geef ik advies en ondersteuning, waaronder begeleiding bij:

 • Outplacement
 • Re-integratie
 • Langdurig verzuim
 • Mobiliteit
 • Trainen communicatieve vaardigheden

Mijn inzet is praktijkgericht, realistisch en richt zich op het bieden van een passende oplossing.

Training

Persoonlijke effectiviteit en teambuilding

Voor bedrijven, ondernemingen en instellingen bied ik groepstrainingen aan die de ontwikkeling van medewerkers verbeteren ten aanzien van persoonlijke effectiviteit maar ook teambuilding. De trainingen kunnen aan de doelgroep worden aangepast. Zijn er onderwerpen of onderdelen die specifiek zijn voor de organisatie of het bedrijf, dan kunnen deze uiteraard worden opgenomen binnen de training. In een intakegesprek met de trainer kan het programma verder op maat worden gemaakt, zodat deze maximaal aansluit bij de wensen van de opdrachtgever.

Ook op individuele basis bied ik korte trainingen aan op het gebied van persoonlijke effectiviteit met als doel zelfinzicht, verbeteren communicatieve vaardigheden en vergroten van zelfvertrouwen.

Geïnteresseerd en behoefte aan wat meer informatie over de inhoud en kosten van deze trainingen? Neem dan contact met me op. Een tailormadetraining aansluitend op het onderwerp persoonlijke effectiviteit of teambuilding? Heeft u specifieke coachvragen die vorm kunnen krijgen door middel van trainingen? Neem dan ook contact op.

Opleiding

Doceren (jong)volwassenenonderwijs

Als CRKBO geregistreerd docent werkzaam en inzetbaar op MBO-niveau 2-4, administratieve vaardigheden, computervaardigheden, economische vakken, projectmanagement, klantgericht werken, praktijkkennis, zakelijk Nederlands en Engels, sociale vaardigheden, studieadvies en studiebegeleiding en coaching.

Studieadvies, begeleiding en coaching

Zoveel keuze en aanbod aan opleidingen, studie en trainingen. Door middel van een kort traject kan ik je helpen om focus te krijgen en samen met jou een studierichting bepalen; welke studie passend is, zodat je een goede stap in de richting van jouw loopbaan kan maken. Voor een studieadvies op maat.

Als jongvolwassene een studie gaan volgen of als volwassene opnieuw een opleiding gaan doen om je te ontwikkelen op een bepaald vakgebied of om te scholen, is voor sommige mensen niet eenvoudig. Door les te geven aan en werken met (jong)volwassenen, het begeleiden van stagiaires heb ik als professioneel docente en coach als geen ander de kennis en ervaring om je te begeleiden en coachen op het gebied van studie en studeren. Ik werk praktijkgericht, realistisch, maar bovenal mensgericht en heb oog voor jouw privésituatie.

Voor scholieren en studenten

 • Studiekeuzebegeleiding scholieren, studenten en (jong)volwassenen
 • Sollicitatietraining
 • Effectief communiceren in de praktijk
 • Sociale vaardigheden

Praktische trainingen

 • Basisvaardigheden MS Office Word – Excel – Powerpoint – Outlook
 • Basisvaardigheden Windows
 • Typevaardigheid
 • Zakelijk Nederlands of Engels

Heb je vragen of wil je wat meer informatie over de inhoud en kosten van deze trajecten, neem dan contact op.

Annemarie Mijnster

Loopbaancoaching, advies en begeleiding bij vragen op het gebied van werk, scholing en carrière.

Lid van Noloc, beroepsvereniging voor Professionele Loopbaanadviseurs.

CRKBO geregistreerd Docente.

© Bureau AM 2018, alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring

Contact